Spoštovani!

Glavni namen tekmovanja Mednarodni matematični kenguru je popularizacija matematike. 
Učencem želimo približati matematiko z nalogami, ki so nekoliko izven okvirov učnih načrtov in 
so zato pri učencih zelo priljubljene. Ker verjamemo, da si veliko učencev želi sodelovati 
na tekmovanju tudi letos, smo se pri DMFA Slovenije odločili, da tudi v sedanjih razmerah organiziramo 
tekmovanje Mednarodni matematični kenguru za učence prve triade OŠ. 

O morebitni izvedbi tekmovanja za druge razrede OŠ vas bomo obvestili v kratkem.

Tekmovanje bo v četrtek, 28. 5. 2020, uro lahko šole prilagodijo organizaciji pouka.DMFA Slovenije

Spoštovani

Vsi srčno upamo, da bomo s skupnimi močmi uspeli širjenje epidemije v Sloveniji čim prej ustaviti
v tolikšni meri, da se bodo otroci lahko vrnili v šolo. V tem primeru DMFA Slovenije namerava izvesti 
šolsko tekmovanje za Vegovo priznanje (Mednarodni matematični kenguru) čim prej po ponovnem začetku šole.

Da pa bodo otroci lažje počakali na letošnje tekmovanje, je sedaj možno 
spletno reševanje nalog še za eno od preteklih let. Naloge so dostopne na naslovu
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

DMFA Slovenije