Najnovejši prispevki

 • Mednarodni projekt Zdrava šola

  Mednarodni projekt Zdrava šola

  Naša šola je v mednarodnem projektu zdravih šol. Pri načrtovanju si prizadevamo uresničiti 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Za načrtovanje  in evalvacijo projektov skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole in zunanji člani. Pri načrtovanju projektov dajemo velik pomen preventivnim dejavnostim na področju zdravega razvoja in življenja učencev. Šolo skušamo narediti čimbolj prijazno in učencem pomagati oblikovati celovito samopodobo, ki je pogoj za zdravo, srečno, ustvarjalno, uspešno in zadovoljno življenje. Učencem bomo omogočili vsestranski razvoj ter dobre medsebojne odnose z vrstniki in delavci šole, učili jih bomo razvijati socialne veščine in reševati probleme iz vsakdanjega življenja. Skrbeli bomo za varno in zdravju naklonjeno šolsko okolje, za kakovostno poučevanje vsebin o zdravju,  za zdravo in kakovostno prehrano, vzpodbujali bomo zdrav način preživljanja prostega časa, skrbeli za oralno zdravje z rednimi pregledi in umivanjem zob, za prometno varnost in varno kolesarjenje, še posebno skrb pa bomo posvetili  kvalitetnim medsebojnim […]

  Več →
   
 • Raziskovalne naloge

  Podatki za šolsko leto 2012/2013

  Več →
   
 • Bralna značka 2013/2014

  Bralna značka 2013/2014 Učenci začnejo tekmovati za bralno značko septembra, zaključijo pa aprila. V mesecu maju bomo imeli zaključno prireditev. Običajno nas obišče znan ustvarjalec. Lani je bil to Andrej Rozman Roza.O prebranih knjigah se učenci od 1. do 4. razreda pogovarjajo s svojimi učiteljicami.Učenci od 5. do 9. razreda pa lahko z mentorico klepetajo o knjigah vsak torek in četrtek od 13.10 do 13.40 ter ob sredah, četrtkih in petkih v času rekreativnega odmora (10.55 – 11.15). Na termine med RO se je potrebno predhodno prijaviti pri mentorici.Vsi učenci, ki opravijo bralno značko, prejmejo diplomo; tisti, ki so se trudili in pridno brali vseh devet let, pa še knjižno nagrado. Nagrajeni so tudi z izletom v Benetke.Za bralno značko je potrebno PREBRATI PET KNJIG TER SE NAUČITI TRI PESMI. V pomoč pri izbiri knjig je priložen priporočilni seznam, lahko pa posežete tudi po drugih knjigah.Veliko lepih trenutkov ob branju […]

  Več →
   
 • Livada bere

  Otroci prve triade bodo ob petkih poslušali pravljice meseca. Učenci 4. in 5. razreda se bodo zbirali na bralnem krožku vsak drugi torek ob 7. 10 do 7. 55, starejši pa bomo klepetali o knjigah v bralnem klubu ob sredah od 7. 10 do 7. 55. Tudi letos bodo fantje in dekleta sedmih ter osmih razredov tekmovali med seboj v branju za torto. Vsak zadnji torek v mesecu ob 17. uri lahko otroci skupaj s starši obiščejo uro pravljic.

  Več →
   
 • Projekti

  Več →
   
 • Nekaj iz zakonodaje

  Pisno ocenjevanje celotnega oddelka sme biti opravljeno največ dvakrat v tednu in največ enkrat na dan. Učenci 14 dni pred redovalno konferenco ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, ko gre za ponovno ocenjevanje pisnih izdelkov. Če je pri pisni obliki preverjanja znanja celotnega oddelka tretjina ali več učen-cev ocenjenih negativno oziroma polovica in več učencev v učni skupini, se pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so bili prvič ocenjeni pozitivno in ponovnega preverjanja ne želijo. Če gre za ponovitev preverjanja lahko učenci pišejo pisne izdelke tudi trikrat v ted-nu, vendar mora biti med pisanjem drugega in tretjega izdelka en dan presledka. Pri popravnih in razrednih izpitih ocenjuje učenčevo znanje izpitna komisija na imenovanje ravnatelja, ki po uspešno opravljenem izpitu določi tudi splošni uspeh. Na ugovor staršev učenca na oceno ob koncu pouka ( tri dni po prejemu spri-čevala ) imenuje ravnatelj tri člansko komisijo, ki preveri […]

  Več →
   
 
 
Prilagoditev strani