Šolsko prehrano lahko odjavite do 8. ure zjutraj za tekoči dan na nov naslov:

prehrana-oslivada@guest.arnes.si

Učenci lahko v šoli naročijo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Zajtrk, malico in popoldansko malico pripravljamo sami, kosilo pa vozimo iz OŠ Milana Šuštaršiča.

  • Prehrano plačajo starši s položnicoali preko trajnega naloga do 15. v mesecu.
  • V primeru neplačevanja položnic se prehrana učencu ukine.
  • Malico in kosilo lahko odjavite do 8.00. ure zjutraj po telefonu 01 420 19 60.
  • Čas kosila je od 12.00 do 14.00 ure.
  • Vodja šolske prehrane je Vlasta Kunst v sodelovanju z Renato Perpar.

 

Na dan uveljavitve Zakona o šolski prehrani znaša:

  • Cena zajtrka je 0,70 EUR
  • cena malice 0,80 EUR
  • cena malega kosila (1. do 3. razred) 2,90 €
  • cena velikega kosila (4. – 9. razred) 3,00 €
  • cena popoldanske malice 0,70 €

Subvencijo za prehrano starši urejate na pristojnih Centrih za socialno delo.