Zaposleni

 ZAPOSLENI

VODSTVO

                                                         Ime in priimek                            E – pošta
Ravnatelj                                       Goran Popović                          goran.popovic@guest.arnes.si
Pomočnica ravnatelja                 Ksenja Žižek                           ksenja.zizek1@guest.arnes.si
Poslovna sekretarka                    Vlasta Kunst                            tajnistvo@oslivada.si
Administracija                               Renata Perpar                           renata.perpar@guest.arnes.si
Računovodstvo                            Tetyana Šavli               racunovodstvo.oslivada@guest.arnes.si

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

                                                                Ime in priimek                                               E – pošta

Šolska svetovalna služba          Samir Haznadar                       svetovalna.sluzba@oslivada.si                                                                                                                       samir.haznadar@guest.arnes.si    

Knjižnica                                           Barbara Hanuš                           barbara.hanus@guest.arnes.si 

                                                              Jana Madvešček                        jana.medvescek@guest.arnes.si

UČITELJI

           Ime in priimek Predmet E- pošta
Ana Adamlje razredni pouk ana.adamlje1@guest.arnes.si
Marjeta Bilban razredni pouk marjeta.bilban@guest.arnes.si
Mateja Drobnič Herman razredni pouk mateja.drobnic-herman@guest.arnes.si
 Vildana Suljić razredni pouk vildana.suljic@guest.arnes.si 
Ksenija Filipič razredni pouk
Tjaša Gale razredni pouk tjasa.gale1@guest.arnes.si
Eva Habič zgodovina, OPB eva.habic@guest.arnes.si
Vladimir Hanžekovič šport
Laszlo Herman tehnika in tehnologija laszlo.herman@guest.arnes.si
Alenka Jankovec Marolt matematika, fizika alenka.jankovec-marolt@guest.arnes.si
Kristijan Jeršin Tomassini geografija, DKE kristijan.jersin-tomassini@guest.arnes.si
Jović Mićković Sladjana OPB, pripravljalnica
Aleš Kocjančič šport ales.kocjancic@guest.arnes.si
Urška Kurmanšek angleščina urska.kurmansek@guest.arnes.si
Hana Mačkovšek glasbena umetnost hana.mackovsek@guest.arnes.si
Kristine Mazmanyan kemija, naravoslovje kristine.mazmanyan@guest.arnes.si
Tamara Mikša angleščina tamara.miksa@guest.arnes.si
Urška Planko nemščina, OPB urska.planko2@guest.arnes.si 
Nataša Novak Kušar razredni pouk natasa.novak-kusar@guest.arnes.si
Nada Perpar naravoslovje, biologija nada.perpar1@guest.arnes.si
Metka Rogelj slovenščina meta.rogelj@guest.arnes.si
Klavdija Selčan razredni pouk klavdija.selcan@guest.arnes.si
Maruša Šmalc matematika marusa.smalc@guest.arnes.si
Alenka Trauner pripravljalnica alenka.trauner@guest.arnes.si
Petra Urbanc razredni pouk petra.urbanc@guest.arnes.si
Marija Velkovrh Petrič razredni pouk marija.velkovrh@guest.arnes.si
Nataša Marjanovič razredni pouk natasa.marjanovic1@guest.arnes.si 
Natalija Veselič Martinjak likovna umetnost natalija.veselic-martinjak@guest.arnes.si
Jasna Zavec razredni pouk jasna.zavec@guest.arnes.si
Martina Zupan vzgojiteljica
Andreja Pirc (porodniški dopust) glasbena umetnost, OPB andreja.pirc@guest.arnes.si
Jana Medvešček OPB jana.medvescek@guest.arnes.si
Aida Brunčič spremljevalka aida.bruncic@guest.arnes.si    
Tina Prek Perme slovenščina tina.prek-perme@guest.arnes.si 
Tanja Ivančič angleščina, OPB tanja.ivancic2@guest.arnes.si 
Tomaž Hožič računalnikar tomaz.hozic1@guest.arnes.si 

 
 
 
Prilagoditev strani