EKOŠOLA

EKOŠOLA V ŠOLSKEM LETU 2019/20

V šolskem letu 2019/20 se bomo ponovno potrudili za pridobitev znaka Zelena zastava.

Letošnji vodji projekta Ekošola na šoli sta Klavdija Selčan za razredno stopnjo in Nada Perpar za predmetno stopnjo.

V šolskem letu 2019/20 bomo v okviru Eko šole izvedli naslednje projekte:

Naslov projekta Vodja
PODNEBNE SPREMEMBE: ozaveščanje, didaktika, delo po učnih listih NADA PERPAR
EKOŠOLA MERI ODTIS CO2: didaktika, ozaveščanje KRISTINE MAZMANYAN
EKO – PAKET: odpadna embalaža, zbiranje, ozaveščanje MATEJA DROBNIČ HERMAN
ALTERMED: lokalna pridelava hrane, gibanje, zdravje KLAVDIJA SELČAN
LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE: ozaveščanje, ustvarjanje NATALIJA VESELIČ MARTINJAK
ŠOLSKA VRTILNICA: ozaveščanje, šolski vrt NATAŠA NOVAK KUŠAR
LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH: didaktika, ozaveščanje, sadnja TJAŠA GALE
MISIJA: ZELENI KORAKI: trajnostna mobilnost MARJETA BILBAN
EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE: ozaveščanje, likovni natečaj MARTINA ZUPAN

Vsebine, ki jih bomo izvedli pri posameznem projektu

1. PODNEBNE SPREMEMBE: ozaveščanje, didaktika, delo po učnih listih

Učenci 6 – 9. razreda bodo izvajali poskuse po učnih listih. Izdelovali bodo predstavitve PP ter plakate in jih predstavljali na razrednih urah in urah naravoslovja oz biologije. Ogledali si bomo še kratke filme na temo in se o njih pogovarjali.Za 9. razred to pomeni razširitev učnega programa Vpliv človeka na biosfero. Za ostale razrede bo to tema vpletena v krožke RU in ure nekaterih predmetov.

2. EKOŠOLA MERI ODTIS CO2: didaktika, ozaveščanje

V okviru projekta bomo izvajali merjenja odtisa CO2 v šoli s CO2 kalkulatorjem -kot mehanizem za ugotavljanje, analiziranje, vrednotenje, primerjavo in načrtovanje ukrepov, ozaveščanje in izobraževanje ter posledično spremembe delovanja šole in posameznikov v korist blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Učenci bodo kot prihodnji odločevalci, potrošniki in državljani bolj poglobljeno raziskovali, spremljali in ugotavljali, katere dejavnosti povzročajo največji odtis CO2, oblikovali ukrepe za njegovo zmanjšanje in aktivno sodelovali pri izvajanju ukrepov.

3.  EKO – PAKET: odpadna embalaža, zbiranje, ozaveščanje

 • ločeno zbiranje in odlaganje v zabojnik za odpadno KEMS (za odpadno embalažo Tetra Pak)
 • izobraževanje in ozaveščanje o pomenu ločenega zbiranja in odlaganja KEMS v pravi zabojnik in o recikliranju KEMS tako učencev, vseh zaposlenih in staršev
 • sodelovanje na nagradnem natečaju »Ustvarjajte iz odpadne embalaže za mleko in sokove« s temama: risba Živali in rastline v gozdu (v novembru) in skulptura Eko vozila in plovila v sedanjosti in prihodnosti (v januarju).
 • zbirajo KEMS doma in izdelajo en izdelek iz KEMSa doma s starši, starimi starši…

4. ALTERMED: lokalna pridelava hrane, gibanje, zdravje

 • izvedli bomo vsaj eno od aktivnosti:
 • priprava ene gibalne aktivnosti, ki bi jo predstavili na sejmu
 • preuredili recepte bosanske kuhinje (saj imamo na šoli veliko bosanskih učencev) na zdrav način
 • pripravili različne recepte zdrave in lokalno pridelane hrane ter različne naloge za gibanje

5. LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE: ozaveščanje, ustvarjanje

Ustvarjanje kreativnih izdelkov na temo podnebnih sprememb, izdelkov iz odpadne embalaže in trajnostne mobilnosti.

6. ŠOLSKA VRTILNICA

 • Urejanje in skrb za šolski vrt.
 • Ozaveščanje otrok o vrtninah, delu na vrtu, skrbi za vrt, okolju prijaznem vrtnarjenju.

7. LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH

V okviru vsebin bomo ozaveščali učence in ostale udeležence o gozdovih in njihovi vlogi na našem planetu. Spodbujali bomo povezovanje otrok z gozdom in gozdno dediščino in posledično tudi k uporabi gozda in materialov pridobljenih iz gozda. Učence bomo spodbujali k ohranjanju gozdov in jim predstavili smernice trajnostnega upravljanja gozdov. Spodbujali bomo dejavnosti, ki bodo učencem pomagale doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti.

8. MISIJA: ZELENI KORAKI

 • Raziskovanje potovalnih navad v našem okolju.
 • Na dejavnosti po Ljubljani hodimo peš.
 • Oblikujemo publikacijo Bonton na javnih prevoznih sredstvih.
 • Sodelovanje na likovnem natečaju.

9. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

 • Branje knjig in vsebin z eko tematiko.
 • Prirejanje čajank ob katerih se bomo pogovarjali o knjigah z eko vsebino.

 

 
 
 
 
 
 
 
Prilagoditev strani