Šolska skupnost je skupnost učencev šole, ki jo sestavljajo predstavniki posameznih oddelkov šole, ki so bili izvoljeni na začetku šolskega leta. Na sestankih šolske skupnosti predstavniki obravnavajo teme v zvezi z življenjem in delom v šoli. V ta namen smo na vidno mesto v šolski avli namestili poseben nabiralnik, kamor lahko učenci oddajajo svoja mnenja, pripombe in pohvale.

ŠS

V tem šolskem letu smo si zadali nalogo, da prenovimo šolske sanitarije na predmetni stopnji. V ta namen bomo člani šolske skupnosti priredili številne akcije, s katerimi bomo zbirali denarne prispevke. Poleg tega bomo sodelovali tudi v dobrodelnih akcijah (Dobrodelni teden za otroški nasmeh; Teden Rdečega križa), se medvrstniško družili učenci predmetne stopnje in mlajši učenci v podaljšanem bivanju in pomagali pri kulturnih prireditvah na šoli.

V okviru šolske skupnosti deluje tudi otroški parlament. Letos bodo učenci razpravljali o temi RAZMERE V DRUŽBI. Ugotovitve bodo zagotovo zanimive. O našem delu vas bomo vsekakor obvestili.