OBVESTILO STARŠEM O RAVNANJU V PRIMERU RAZLIČNIH OKUŽB