Ravnatelj šole: g. GORAN POPOVIĆ

Svetovalna delavka: ga. ANDREJA MOHAR MONTANIČ

Pomočnica svetovalne delavke: ga. RENATA PERPAR

Tajnica: ga. VLASTA KUNST

Računovodkinja: ga. MARJANA GVARDJANČIČ