OBVESTILO OB POVRATKU 1. TRIADE V ŠOLO

Dočakali smo sproščanje ukrepov in se že veselimo ponovnega druženja, ki pa bo zaradi spoštovanja vseh ukrepov za ohranjanje zdravja, potekalo malce drugače kot smo ga bili navajeni.

V torek, 26. januarja 2021, se bodo učenke in učenci 1., 2., in 3. razreda ponovno vrnili v šolo. V šolo naj se vrnejo samo zdravi otroci brez zdravstvenih zadržkov.

Pouk in ostale dejavnosti bodo potekale samo v okviru istega oddelka. Jutranje varstvo, ki se začne samo za prijavljene prvošolce bo potekalo ločeno za 1. a in 1. b razred – v novih učilnicah pri vhodu šole. Učitelj oz. učiteljica pa bo v avli in nadzoroval/a varstvo otrok v obeh prostorih.

V decembru 2020 je bil opravljen pogovor s starši prve triade iz našega šolskega okoliša – glede prevoza otrok v šolo in iz nje. Nekatere otroke bodo pripeljali in odpeljali iz šole starši, stari starši ali starejši sorojenci. Učenci, ki pa bodo koristili šolski avtobus, se bodo v šolo in iz nje vozili po voznem redu za posamezni razred. Urejen je vozni red za prihod in odhod za 1., 2. in 3. razred ločeno. V avtobusu je lahko zasedeno polovično število sedežev in učenci sedijo cikcak in ne drug poleg drugega. Na avtobusu je obvezno razkuževanje rok in maska na obrazu. Vozni red šolskega avtobusa bo objavljen na spletni strani šole in preko razrednikov posredovan staršem. Če bi se šolskega prevoza udeležilo več otrok, kot je bilo najavljenih v decembru, bo potrebno na postajališču počakati naslednjo vožnjo. Predvsem na začetku prosimo za razumevanje in potrpljenje. V dogovoru s prevoznikom bomo usklajevali varen prevoz.

Po voznem redu bo odhod v šolo in iz nje najprej organiziran za 3. razred, sledi 2. razred in nazadnje še 1. razred.

Varstva otrok po odhodu zadnjega avtobusa (15.45) NE BO.

Pred vhodom v šolo bo ob 7.30 uri dežurna učiteljica iz prve triade – vsak dan se bodo učiteljice izmenjavale v dežurstvu. Zaželeno je, da starši pripeljejo svoje otroke ob 8.00 uri v šolo pred vhod, z upoštevanjem varnostne razdalje, dežurni učitelj pa bo od 7.30 ure dežural predvsem za učence vozače. Ob 8.00 uri bodo razredniki  svoj razred odpeljali v učilnico. V šolo bo vstopal vsak razred zase.

Razkuževanje rok se bo izvedlo že na vhodu šole.

V učilnicah bodo mize razporejene z upoštevanjem varnostne razdalje. Še naprej se bo tudi v učilnicah upoštevalo razkuževanje rok, varnostna razdalja… Učencem obrazna maska v učilnici ni obvezna, morali pa jo bodo imeti pri prihodu, odhodu iz učilnice v telovadnico, domov – povsod v skupnih prostorih izven svojega »mehurčka« v razredu. Na stranišče bodo učenci odhajali posamično med poukom. Sprostitvene dejavnosti med odmori bodo potekale ločeno od ostalih razredov – v lastni učilnici ali na določenem mestu šolskega igrišča. Otroci naj imajo s seboj rezervno toplo oblačilo, ker se bo učilnice pogosto prezračevalo.

Če bi se otrok slabo počutil, učiteljica o tem obvesti v tajništvo preko telefona ali s sporočilom preko zdravega otroka. Učenca s težavami se pospremi iz razreda, kjer bo počakal na starše, da ga odpeljejo domov.

Učenci 1. in 2. bodo imeli obroke šolske prehrane v razredu, učenci 3. razreda pa v jedilnici (vsak po svojem razporedu).

Skupine otrok se ne smejo mešati med seboj, zato bo tudi podaljšano bivanje potekalo ločeno po oddelkih – OPB 1.a, OPB 1. b, OPB 2. a, OPB 2. b, OPB 3. a, OPB 3. b.

Učenci vozači s šolskim avtobusom bodo odhajali domov po razredih glede na vozni red šolskega avtobusa. Ostali starši (ali stari starši), ki bodo sami prihajali po otroke, pa se bodo z učiteljem dogovorili za uro odhoda. Možnosti za čas odhoda bodo dorekli učitelji OPB (podobno bo, kot je bilo maja).

Vhod v šolo bo zaklenjen. Starši predhodno pokličejo v šolo, da se najavijo za nepredviden prihod v šolo. Vsem nezaposlenim odraslim osebam ali učencem višjih razredov, ki bi prihajali po mlajše sorojence, vstop v šolo ne bo možen. Za vsak stik v šoli se je potrebno predhodno najaviti.

Verjamemo, da bomo vsi skupaj zmogli in se postopno čimprej vrnili v normalne tire šolske klime.

Ravnatelj Goran Popović