V petek, 16. 11. 2018, smo na šoli v okviru dneva slovenske hrane izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk. Zbrali smo se v jedilnici. Prisluhnili smo pevskemu zboru, ki je pod vodstvom učiteljice Hane zapel dve pesmi, Slakove Čebelice in Medo Miha.

Na ta dan smo učenci in vsi zaposleni v šoli zajtrkovali izključno slovensko hrano: črn kruh, med, maslo, jabolko in mleko. Na prireditvi je sta nas nagovorila g. ravnatelj Goran Popović in predstavnica Čebelarskega društva Barja, ki ima prostore v OŠ Livada, gospa Gordana Vidić, Pri nas vodi ob torkih čebelarski krožek za otroke.

Na naši šoli je to postala že tradicija, je dejal gospod ravnatelj, saj se zavedamo pomena zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za širše okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in širšega okoljskega pomena. S sodelovanjem v projektu smo želeli spodbuditi učence, starše in delavce h kupovanju lokalne hrane. Po razredih smo se pogovarjali o čebelah, lokalni hrani in načinu pridelave in predelave živil. Dobili smo publikacijo Čebelica, kjer smo izvedeli veliko novega.

V razredih smo imeli temu dnevu namenjene različne vsebine v okviru naravoslovja in tehnike.  Videli smo tudi uniformo čebelarja in »čebelo sivko«. (Foto in besedilo M. Bilban)