V 4. b razredu smo se lotili glasbenega ustvarjanja. Ustanovili smo »Metla bend«. Najprej smo se pri pouku GUM naučili notni zapis Glasbene metle z različnimi metlami in omeli. Ugotovili smo, da smo lahko zelo ustvarjalni na več načinov. Izdelali smo še svoja glasbila iz odpadne embalaže. Skupaj s starši smo ustvarili inovativna glasbila: plastifon, bamber-bame, ropotulje, violine kastanjete, plastik bas in druge. Komaj smo čakali, da jih preizkusimo. Najprej smo se lotili dela po skupinah. Ustvarjanje je potekalo v delovnem vzdušju. Iz skupin je bilo slišati štetje v tričetrtinskem taktu. Vsaka skupina je imela svoj notni zapis. Ko smo usvojili ritem smo se predstavili po skupinah, nato pa vsi naenkrat. Inštrumenti so oddajali zanimive zvoke. Ob igranju na naša glasbila smo se zelo nasmejali. (Foto in besedilo: Marjeta Bilban)