Roditeljski sestanki (STRAN JE V PRIPRAVI)

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanek Razred Datum Ura
1. RS 1. A, B
 2. – 5. razred
6. – 9. razred
2. RS 1. – 9. razred
3. RS 1. –  5.  razred
9. A, B
6. – 8. razred

 
 
 
Prilagoditev strani