Izvajanje učbeniškega sklada poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov
(U. l. RS, št. 12/20).
Šola vsem učencem od 1. do 9. r. zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, učencem 1. triletja pa brezplačne komplete delovnih zvezkov, ki jih ne vračajo. V učbeniški sklad so samodejno vključeni VSI učenci naše šole. Ob koncu šolskega leta je učenec dolžan vrniti nepoškodovane učbenike. V primeru poškodovanih, uničenih ali izgubljenih učbenikov je učenec dolžan v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada plačati odškodnino oz. nadomestiti poškodovan oz. izgubljen učbenik. Vsi učbeniki naj bodo zaviti.

Vsa gradiva in pripomočke, ki ji bomo na naši šoli uporabljali v naslednjem šolskem letu, najdete v prilogi spodaj.

Seznam potrebščin za šolsko leto 2024/25