OSNOVNA ŠOLA LIVADA LJUBLJANA
Ulica Dušana Kraigherja 2
1000 Ljubljana
 
Telefon tajništvo in računovodstvo 01/ 420 19 60
Mobilni telefon: 040 839 077
Elektronski naslov: tajnistvo@oslivada.si
 
USTANOVITELJICA šole je Mestna občina Ljubljana.
RAVNATELJ: Goran Popović, univ. dipl. soc. pedagog
POMOČNICA RAVNATELJA: ga. Melita Bizjak Radeljič
TAJNIŠTVO: ga. Vlasta Kunst
ADMINISTRATORKA: ga. Renata Perpar
Telefon pomočnica in administratorka: 01 420 19 61

ŠOLSKI OKOLIŠ osnovne šole Livada obsega KS Rakova jelša, del KS Barje in del KS
Zeleni log.
 
SVETOVALNA SLUŽBA: g. Samir Haznadar
elektronski naslov: svetovalna.sluzba@oslivada.si
 
Davčna številka: 85566543
Matična številka: 5375827000
TRR: 01261-6030661788