Šolski sklad je bil ustanovljen na seji Sveta staršev v šolskem letu 2004/2005. V njem se od 1. 9. 2005 zbirajo sredstva pridobljena s prostovoljnimi prispevki staršev, donatorjev, različnimi šolskimi akcijami ter delom sredstev, ki jih šola pridobi z oddajanjem šolskih prostorov.

Sklad smo ustanovili z namenom finančno pomagati tistim otrokom na šoli, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, da se tudi oni udeležijo najrazličnejših taborov, šole v naravi, športnih dni in ekskurzij, ki si jih sicer ne morejo privoščiti.

Denarna sredstva se zbirajo na posebnem delu računa OŠ. O njihovi uporabi odloča Upravni odbor šolskega sklada, ki ga sestavljajo predstavniki sveta staršev in pedagoških delavcev. Sredstva so dostopna le z njihovo odobritvijo.

Starši lahko prošnje za finančno pomoč naslovijo na Upravni odbor šolskega sklada in jih oddajo v tajništvo šole.

Tudi starši lahko prispevate v ta sklad. Vaš prispevek je prostovoljen. V ta namen bomo izdali enkrat letno prazno položnico.