logo-kult
V šol. Letu 2013/14 smo postali Kulturna šola. V septembru so trije učenci, g. ravnatelj Goran Popović in mentorica Natalija Veselič Martinjak na prireditvi, v OŠ Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem, sprejeli naziv »KULTURNA ŠOLA«. V program kulturne šole bodo vključeni vsi učenci OŠ Livada. Dejavnosti se bodo odvijale med poukom in po pouku.

V letošnjem šolskem letu bomo sodelovali z OŠ Dr. Ivan Merz iz Zagreba. Učili se bomo ljudske pesmi. Sodelovali bodo učenci od 2. do 6. razreda (od 8 do 12 let).

Na OŠ Livada bomo izpeljali literarni natečaj poezije: na temo prijateljstvo. Naslov natečaja: »Jezik ni ovira, saj pesem nova prijateljstva odpira«. Otroci bodo napisali pesem v svojem jeziku.

Naša vizija je, da se vsi zavemo pomen kulturnega sobivanja. Ponosni smo na to, da smemo ta naziv uporabljati do leta 2016.

 

Vildana Suljić, Natalija Veselič Martinjak in Marjeta Bilban