Če želite svojemu otroku naročiti dietno šolsko prehrano zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov, je potrebno organizatorju šolske prehrane posredovati zdravniško potrdilo oz. njegovo priporočilo z natančnimi navodili za dieto.
Navodila zdravnika ali prošnjo staršev je potrebno oddati vsako leto na začetku novega šolskega leta – že pred 1. 9., ko se že začne razdeljevanje obrokov šolske prehrane. Četudi ste potrdilo, navodilo ali prošnjo za dietne obroke šolske prehrane oddali v preteklem šolskem letu, jih je potrebno 1. 9. 2017 OBNOVITI.
Do 1. 9. 2017 je potrebno novo priporočilo osebnega zdravnika z navodili za dietno prehrano oz. potrebna je nova prošnja staršev z natančnimi navodili za drugačno prehrano.

Ravnatelj
Goran Popović