OBVESTILO OB POVRATKU VSEH UČENCEV V ŠOLO, 15. 2. 2021

Dočakali smo sproščanje ukrepov in se že veselimo ponovnega druženja, ki pa bo zaradi spoštovanja vseh ukrepov za ohranjanje zdravja, potekalo malce drugače kot smo ga bili navajeni.

V ponedeljek, 15. 2. 2021 se bodo učenke in učenci od 4. do 9. razreda ponovno vrnili v šolo. V šolo naj se vrnejo samo zdravi otroci brez zdravstvenih zadržkov.

Pouk in ostale dejavnosti bodo potekale v okviru istega oddelka.

Pouk izbirnih predmetov bo potekal v enakih skupinah, kot v septembru in oktobru 2020, vendar pa bodo morali učenci obvezno nositi zaščitne maske med učno uro.

V naslednjem tednu, med 15. 2. 2021 in 19. 2. 2021, ne bo predur.

Interesne dejavnosti se lahko izvajajo v okviru »razrednega mehurčka«.

Vozni red avtobusa je enak kot je bil v septembru in oktobru 2020. Prevozi niso več ločeni po razredih. Na avtobusu je obvezna uporaba zaščitne maske. Vozni red je objavljen na spletni strani šole.

Starši lahko otroke po pouku prevzamete ob istih urah, kot so odhodi avtobusov.

Varstva otrok po odhodu zadnjega avtobusa (15.30) NE BO.

Pred vhodom v šolo bo ob 7.30 uri dežurni učitelj. Zaželeno je, da starši pripeljejo svoje otroke ob 8.00 uri v šolo pred vhod, z upoštevanjem varnostne razdalje, dežurni učitelj pa bo od 7.30 ure dežural predvsem za učence vozače. Ob 8.00 uri bodo učitelji, ki poučujejo v razredu 1. uro, svoj razred odpeljali v učilnico. V šolo bo vstopal vsak razred zase.

Razkuževanje rok se bo izvedlo že na vhodu šole.

V učilnicah bodo mize razporejene z upoštevanjem varnostne razdalje. Še naprej se bo tudi v učilnicah upoštevalo razkuževanje rok, varnostna razdalja… Učencem obrazna maska v učilnici ni obvezna, morali pa jo bodo imeti pri prihodu, odhodu iz učilnice v telovadnico, domov – povsod v skupnih prostorih izven svojega »mehurčka« v razredu. Na stranišče bodo učenci odhajali posamično med poukom. Sprostitvene dejavnosti med odmori bodo potekale ločeno od ostalih razredov – v lastni učilnici ali na določenem mestu šolskega igrišča. Otroci naj imajo s seboj rezervno toplo oblačilo, ker se bo učilnice pogosto prezračevalo.

Če bi se otrok slabo počutil, učiteljica o tem obvesti v tajništvo preko telefona ali s sporočilom preko zdravega otroka. Učenca s težavami se pospremi iz razreda, kjer bo počakal na starše, da ga odpeljejo domov.

Učenci 1. in 2. bodo imeli obroke šolske prehrane v razredu, učenci od 3. do 9. razreda pa v jedilnici (vsak po svojem razporedu).

Skupine otrok se ne smejo mešati med seboj, zato bo tudi podaljšano bivanje potekalo ločeno po oddelkih – OPB 1.a, OPB 1. b, OPB 2. a, OPB 2. b, OPB 3. a, OPB 3. b. V 4. in 5. razredu pa bo OPB tako, kot je bil v septembru in oktobru 2020, vendar pa bodo morali nositi zaščitne maske. Po navodilih NIJZ-ja in MIZŠ- ja naprošamo starše, da  v skladu s svojimi zmožnostmi, otroke vzamejo iz šole takoj po pouku (naj ne hodijo na OPB, če le ni nujno, zaradi organizacijskih težav).

Vhod v šolo bo zaklenjen. Starši predhodno pokličejo v šolo, da se najavijo za nepredviden prihod v šolo. Vsem nezaposlenim odraslim osebam ali učencem višjih razredov, ki bi prihajali po mlajše sorojence, vstop v šolo ne bo možen. Za vsak stik v šoli se je potrebno predhodno najaviti.

Verjamemo, da bomo vsi skupaj zmogli in se postopno čimprej vrnili v normalne tire šolske klime.

Vodstvo šole