V prilogi najdete okrožnico, ki jo je posredovalo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Vodstvo šole