Knjige za počitniško branje si lahko izposodite:

Lepe počitnice vam želim,

vaša knjižničarka,

Jana Medvešček