V novembru smo se prijavili na JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV POPESTRIMO ŠOLO 2014/2015 (POŠ 2014/2015), ki ga je objavil Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Namen javnega razpisa je zagotoviti čim večjo odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli na individualne potrebe učencev ter hkrati okrepiti sposobnost hitrega odzivanja šole na spremembe v lokalnem okolju.

Razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje, skladno s Priporočilom Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje.

Naš projekt Popestrimo Livado je bil sprejet. Izvajali ga bomo od decembra 2014 do avgusta 2015 na naši šoli in na naši partnerski šoli OŠ Oskarja Kovačiča.

Projekt bo izvajala Barbara Tršan.