V četrtek, 7. 2. 2019 smo z zvočnim tušem vstopili v prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je na dan Prešernove smrti, 8. februarja. Program so povezovali četrtošolci. Sprva jih je nekoliko objemala trema, a so se je kmalu otresli, ko so stopili na oder.

Nastopili so gospod ravnatelj Goran Popović, učiteljica Hana s pevskim zborom in  Mladimi tolkalci, učiteljica Meta z devetošolci, učiteljica Petra z Aminelino recitacijo Kultura in učiteljica Marjeta, s četrtošolci (Sandro, Borom, Emano, Manco, Adrijano in Nejlo .

Naučili smo se kako in kje zapojemo himno.  Ob začetku himne vstanemo in mirno stojimo. Ne klepetamo in po končani himni se mirno usedemo. Pravila veljajo za slovensko in evropsko himno. Znova smo se spomnili, zakaj imamo na šoli izobešeno zastavo Kulturne šole. Naša šola je Kulturna šola že od leta 2013. V Žalcu smo  s strani JSKD prejeli 22. septembra 2016 priznanje za izredne dosežke na področju medkulturnega in med-etničnega sodelovanja.

Status Kulturne šole pa nam velja do leta 2021. Seveda se bomo trudili, da ta naziv ohranimo še naprej. Gospod ravnatelj je spregovoril o kulturnem obnašanju v vsakdanjem življenju. Aminela pa se je v recitaciji pozabavala z besedo KULTURA. Izvedeli smo nekaj »rumenih novic« o Prešernu, ki sta jih predstavili Vanesa in Erna.  Pogledali v Slovar slovenskega knjižnega jezika. Raziskovali pomen besede prešeren. Prešeren ni samo priimek pesnika Franceta. V slovarju slovenskega knjižnega jezika  najdemo tudi izraz prešéren, prešerno, kar pomeni zelo sproščen, vesel, razpoložen, gromki smeh. Ob zvokih pevskega zbora smo se poslovili in šli k pouku. Prireditev ne bi uspela še brez: učitelja Aleša, učiteljice Karje, Natalije in hišnika Gregorja. (Foto in besedilo: Marjeta Bilban)