Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. SŠS pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah v skladu z Uredbo ES št. 288/2009 v obliki finančne pomoči EU in RS pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovni šoli. Nosilec ukrepa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za zdravje. Ukrep izvaja Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Osnovna šola Livada je za šolsko leto 2013/2014 oddala vlogo na omenjeno agencijo za razdeljevanje sadja in zelenjave in bo v oktobru 2013 prejela odločbo za šolsko leto 2013/2014 v višini ocenjene vrednosti glede na število učencev. V skladu s 7. členom uredbe znaša najvišja vrednost pomoči 6 EUR na učenca v obdobju sheme šolskega sadja.

Zahtevke za povrnitev stroškov šola vloži trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave. V svojih knjigovodskih evidencah mora šola dokazovati porabo in razdeljevanje sadja z ločeno evidenco.

Vrednotenje učinkovitosti SŠS na šoli izvaja Inštitut za varovanje zdravja RS preko vprašalnikov, ki jih izvedemo na šoli z določenimi razredi (4., 6. in 8. razred). Spremljati želimo spremembe stališč, znanj in prepričanj učencev glede uživanja sadja in zelenjave kot posledico sheme šolskega sadja.

S shemo šolskega sadja smo začeli v šolskem letu 2012/2013. Od takrat naši učenci vsak ponedeljek pojedo sadež (jabolko, hruško, mandarino, breskev, kaki, kivi in ostalo predpisano sezonsko sadje). Shemo šolskega sadja bomo izkoristili tudi v obdobju, ko zori sadje iz domače slovenske pridelave.

Upamo, da bo SŠS pri učencih spodbudila način zdravega prehranjevanja.

Ravnatelj
Goran Popović