Predstavitev projekta Inštituta za afriške študije 2013-2016