Učenci si lahko izposodijo učbenike iz šolskega učbeniškega sklada. Izposoja učbenikov je brezplačna.

Učenci se prijavijo za izposojo učbenikov s posebno prijavnico v mesecu maju, učbenike za novo šolsko leto pa dobijo ob začetku novega šolskega leta. Ob koncu šolskega leta je učenec dolžan vrniti nepoškodovane učbenike. Za poškodovan ali uničen učbenik je treba plačati odškodnino, ki je določena glede na nabavno ceno in starost učbenika.

Učenci prvega triletja prejmejo komplete delovnih zvezkov brezplačno.

Skrbnica učbeniškega sklada je Jana Medvešček.