VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA IN KOMBIJA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017
ODHOD AVTOBUSA V ŠOLO (PRED POUKOM)
1. vožnja:
LESENI MOST 6.55
ZELENI MOST 7.05
MAKUCOVA ULICA 7.05
DELAKOVA ULICA 7.05

2. vožnja:
CESTA DVEH CESARJEV (pri transformatorju) 7.15
LEVARJEVA ULICA 7.15
LESENI MOST 7.25

3. vožnja:
LEVARJEVA, KOPRIVNIK 7.55
ZELENI MOST 8.05
MAKUCOVA UL., DELAKOVA UL. 8.05

ODHOD KOMBIJA V ŠOLO PONEDELJEK – PETEK
CESTA V GORICE 15 1. VOŽNJA 7.00
2. VOŽNJA 7.15

ODHOD AVTOBUSA IZ ŠOLE (PO POUKU)
ZELENI MOST, LESENI MOST 13.00
13.45 za učence 7., 8. in 9. razreda, ki prebivajo preko avtoceste ali na Cesti dveh cesarjev

ZELENI MOST, LESENI MOST,
CESTA DVEH CESARJEV,
LEVARJEVA ULICA 14.05

ODHOD KOMBIJA IZ ŠOLE (PO POUKU) PONEDELJEK – PETEK
CESTA V GORICE 15 1. VOŽNJA 12.15
2. VOŽNJA 13.00
3. VOŽNJA 13.50

ODHOD AVTOBUSA PO PODALJŠANEMU BIVANJU
ZELENI MOST 1. do 5. razred 15. 35
ZELENI MOST, LESENI MOST 1. do 5. razred 15. 45