SPOŠTOVANI STARŠI IN BODOČI PRVOŠOLCI!

Vabimo vas k vpisu učencev v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2024/2025, ki bo potekal vsak delovni dan od ponedeljka, 12. februarja 2024 do četrtka, 15. februarja 2024, med 8.00 do 12.00 uro ter med 16.00 in 18.00 uro.

Vpisovali bomo otroke, ki so rojeni v letu 2018.

 Na vaše domove ste poleg vabila k vpisu prejeli še naslednja obrazca:

  • Soglasje staršev za posredovanje podatkov ZDL (za sistematski pregled učencev)
  • Prijavnico za jutranje varstvo, OPB in dežurno varstvo

Ob vpisu otroka boste posredovali še: ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO in naslov prebivališča bodočega prvošolca, zato imejte s seboj otrokovo osebno izkaznico ali potni list, ter vaše podatke o starših/skrbnikih: ime, priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko in e-poštni naslov (imejte s seboj osebni dokument).

Naprošamo vas, da priloge (v kolikor jih lahko) izpolnite že doma in jih ob vpisu otroka na šoli oddate vpisovalcu.

Za dodatne informacije lahko pokličete šolsko svetovalno službo na telefonsko številko 01/420 19 63 od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro.

PRIPONKE:

  1. prijavnica za OPB, JV, DV
  2. soglasje za posredovanje podatkov ZDL
  3. vabilo za vpis 1. razred