Najnovejši prispevki

 • Projekti

  Več →
   
 • Nekaj iz zakonodaje

  Pisno ocenjevanje celotnega oddelka sme biti opravljeno največ dvakrat v tednu in največ enkrat na dan. Učenci 14 dni pred redovalno konferenco ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, ko gre za ponovno ocenjevanje pisnih izdelkov. Če je pri pisni obliki preverjanja znanja celotnega oddelka tretjina ali več učen-cev ocenjenih negativno oziroma polovica in več učencev v učni skupini, se pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so bili prvič ocenjeni pozitivno in ponovnega preverjanja ne želijo. Če gre za ponovitev preverjanja lahko učenci pišejo pisne izdelke tudi trikrat v ted-nu, vendar mora biti med pisanjem drugega in tretjega izdelka en dan presledka. Pri popravnih in razrednih izpitih ocenjuje učenčevo znanje izpitna komisija na imenovanje ravnatelja, ki po uspešno opravljenem izpitu določi tudi splošni uspeh. Na ugovor staršev učenca na oceno ob koncu pouka ( tri dni po prejemu spri-čevala ) imenuje ravnatelj tri člansko komisijo, ki preveri […]

  Več →
   
 • Kosristni naslovi in telefonske številke

  NEKAJ KORISTNIH NASLOVOV IN TELEFONSKIH ŠTEVILK CENTER ZA SOCIALNO POMOČ Tržaška c. 2, Ljubljana Tel. 200 21 40 MLADINSKO SREDIŠČE VIČ Tel. 252 77 69 SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE Gotska 18, Ljubljana Tel. 583 75 00 SLOVENSKA KARITAS Kristanova ulica 1, Ljubljana Tel. 300 59 60 ZDRAVSTVENI DOM VIČ – RUDNIK ( ŠOLSKI DISPANZER) Rakovniška 4, Ljubljana Tel. 420 24 01 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA – CENTER Metelkova 9, Ljubljana Tel. 472 38 26 RDEČI KRIŽ SLOVENIJE Tel. 241 48 00 CENTER ZA INFORMIRANJE IN POKLICNO SVETOVANJE (CIPS) Smoletova 12 Tel. 300 21 84 ali 472 97 00 TOM (telefon za otroke in mladostnike) Vsak dan od 12.00 do 20.00 Tel. 080 1234 – BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠTEVILKA TULEFON (telefon za otroke,  mladostnike in starše) Vsak delavnik od 13.00 do 15.00 RAZUMLJIVE RAZLAGE ŠOLSKE SNOVI ZA UČENCE IN DIJAKE TELEFON  HALO UČITELJ Tel. 513 17 82   Starši se […]

  Več →
   
 • RODITELJSKI SESTANKI

    Roditeljski sestanki 2013/ 2014 Datum Ura 1. roditeljski sestanek (1. in 3. razred) 10. 9. 2013 16.30 1. roditeljski sestanek (2. razred in od 4. do 9. razreda) 24. 9. 2013 16.30 2. roditeljski sestanek Naknadno sporočen datum 16.30 3. roditeljski sestanek Naknadno sporočen datum 16.30                           Pred odhodi na tabore ter šole v naravi bodo organizirani posebni roditeljski sestanki.    Za starše devetošolcev bo v mesecu januarju organiziran posebni roditeljski sestanek na temo poklicne orientacije.

  Več →
   
 • Projekti

  Več →
   
 • Kako naj rešim problem, če …

  KAKO NAJ REŠIM PROBLEM, ČE … Vsak človek je le človek in ne stroj, kar pomeni, da ima lahko slab dan ali pa probleme, ki se mu v danem trenutku zdijo nerešljivi. V takem primeru je pomembno, da se problema zaveda in ga želi rešiti. V šoli se bo v vsakem trenutku našel nekdo, ki mu bo pri tem pripravljen pomagati.   KAJ STORITI, KO PRIDE DO SPORA, PRETEPA …? Vsak učenec naj se pogovori s tistim, s katerim je imel konflikt. Če v nobenem primeru ne moreta najti razumne skupne besede, se lahko obrneta na šolsko svetovalno službo.   NIMAM COPAT Enkratno pozabljanje copat lahko spregledamo. Če se bo to zgodilo večkrat, se bomo morali pogovoriti s starši.   ZAMUDIL SEM ZAČETEK POUKA Učitelju se opraviči in  povej, zakaj si zamudil.   NE POČUTIM SE DOBRO O svojem počutju obvesti učitelja ali razrednika. Trenutne slabosti ponavadi hitro minejo, v […]

  Več →
   
 
 
Prilagoditev strani